Γιώργος Μπλάνας (Εφημερίδα Η Κυριακάτικη ΑΥΓΗ)

.. Κι έτσι, να που βρισκόμαστε με το ποίημα Σώματος Λόγος μπροστά μας. Ανεπιφύλακτα – με όσο δικαίωμα μου δίνει η κατά το μάλλον ή ήττον ικανότητά μου να ξεχωρίζω την ποιότητα στην ποίηση – ο Σώματος Λόγος του Σταύρου Ζαφειρίου είναι ένα από τα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού πραγματικά ποιήματα των τελευταίων ετών. Ανάμεσα στις αρετές του βρίσκονται μερικές από εκείνες που χαρακτήριζαν πάντα την ουσιαστική ποίηση: Μουσική τελειότητα, εκφραστική ακρίβεια, ρητορική ευθύτητα, φιλοσοφική βαθύτητα και συναισθηματική ευρύτητα. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο του νέου εγχειρήματος του Σταύρου Ζαφειρίου είναι η πίστη σε μια πνευματική παράδοση, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ποιητική οντολογία ..