Κριτικές

Σταύρος Ζαφειρίου Curriculum Vitae (English)
Transaltions

Βίντεο
Σταύρος Ζαφειρίου
Σταύρος Παναγιωτάκης
Διατεχνικό δρώμενο Χωρικά+
Μουσική: Περικλής Δουβίτσας
31-5-08 Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νίκης
Απαγγελία Ποιημάτων
Αποσπάσματα απο την
Άτροπο των Ημερών

Μουσική: Πάρης Παρασχόπουλος